Výbor

Výbor Střediska východočeských spisovatelů zvolený na výroční členské schůzi 26. 4. 2014 pro léta 2014-2018, čestní členové střediska, funkce členů výboru a fixní hosté

Čestný předseda: Doc. PhDr. Jan Dvořák, CSc.
Výbor:  
Předsedkyně: Mgr. Eva Černošová
Zástupkyně předsedkyně: Mgr. Věra Kopecká
Tajemník: MUDr. Václav Franc
Vedoucí oblasti Pardubice - město: Hana Cihlová
Vedoucí oblasti Pardubice - venkov: Mgr. Marcella Marboe
Vedoucí oblasti Hradecko: Mgr. Věra Kopecká
Vedoucí oblasti Orlicko: Milan Dušek
Vedoucí oblasti Vysočina: František Uher
Vedoucí výtvarné sekce: Hana Křivánková
Vedoucí sekce začínajících autorů: Hana Cihlová
Šéfredaktor bulletinu KRUH: Milan Dušek
Hospodářka: Mgr. Veronika Volejníková
Pokladník: Jiří Faltus
Členka výboru: Monika Hojná
Revizní komise: předseda: Mgr. Pavel Pešát
člen: Ing. Jaroslav Jonáš
Revizní komise: Erika Dušková
Členové pověření výborem SVčS:  
Zástupce pro spolupráci s OS: Mgr. Marcella Marboe
Správce webových stránek: Mgr. Jan Černoš